Zova

ZovaZova (lat. sambucus nigra)  u narodu poznata kao zofa, zovik, baz, budzov, bazgovina, bazga, bjelika, bažovina, buzovka, crna zovika, crna zova, ovzovina…

Zova se sastoji od kobalta, mineralni sastojci, organska kiselina, ruzin, rutozid, glikozid, etarsko ulje, šećer, smola, tanin, rugrozid, sumbunigrozid. Koristi se plod koji se bere u jesen, cvijet i kora (druga kora u narodu nazvana mrezga) koji se beru u maju i junu.

Comments are closed.