Ljekovite otrovne biljke

Mlječika

MljecikaMlječika (lat. euphorbia cyparissias)  u narodu poznata kao mlečika, mlečec, mlijč, mlič, mali mleč, mličika, kačje mlijeko, tučiče…

Mlječika se sastoji od gorke materije i euforbona. Koristi se sok iz stabljike koji se vadi od maja do avgusta.

Ždralika

ZdralikaŽdralika (lat.galega officinalis) narodu poznata kao ždraljevina, piskovina, šilj, kozjača…

Ždralika se sastoji od tanina, galutozid, vitamin C, saponin, gorka materija, galetin. Koristi se sjeme, list i cvijet koji se beru u maju, junu, julu i avgustu.

Divlji kupus

Divlji kupusDivlji kupus (lat.diplotaxis tenuifolia) u narodu poznat kao drvoredac, divlja salata, divi kupus, divlja riga…

Divlji kupus se sastoji od sumpornog heterozida, mirozin, sinigrozid. Koristi se sjeme ili svježa biljka koja se bere od juna do septembra.

Proljevak

ProljevakProljevak (lat.gratiola officinalis) u narodu poznat kao prolevak, proljika, gorki dubačac, vodeni dubačac, konjska trava…

Proljevak se sastoji od saponzida, tanina, mineralne soli i kiselina mravlje, sirćetna, ferulna, kafena, butrena, propionska. Koristi se cvijet i list koji se beru u maju, junu i julu.

Digitalis

DigitalisDigitalis (lat. digitalis lanata) u narodu poznata kao pusikara, pustena, zubačica…

Digitalis se sastoji od saponizida, mineralne soli, tanin, i kiselina u koje ulaze digitalinska, sirćetna, buterna, mravlja, kafena, ferulna. Koristi se list koji se bere u maju, junu i julu.

Oliander

OlianderOliander (lat.nerium oleander) u narodu poznat kao olijander, oleander, lijander, leandra, lehandor…

Oliander se sastoji od gorke materije i oleandrozida. Koristi se list koji se bere tokom cijele godine.

Vodena perunika

Vodena perunikaVodena perunika (lat.iris pseudacorus) u narodu poznata kao vodeni božur, vodeni cvijet, barska perunika, žuti božurak, žuta lilija…

Vodena perunika se sastoji od ulja, bjelančevina, arginin, glutamin, tanin, ugljeni hidrati, holin. Koristi se žuti, debeli rizom koji se vadi u junu, julu, avgustu i septembru.

Duhan

DuhanDuhan (lat. nicotiana tabacum) u narodu poznat kao duvan, tobak, tutun…

Duhan se sastoji od kalcijuma, kalijum, nikotin, nikotein, nikotelin, jabučna kiselina, limunska kiselina, izonikotin, alkaloide, etarsko ulje, sterol, gume, vosak, mast, šećer, malat, fosfat, nitrat. Koristi se list koji se bere u junu, avgustu i septembru.

Bunika

BunikaBunika (lat. hyoscyamus niger) u narodu poznata kao bunjika, balan, baunika, bunica, črni zobnik, črvivec, trava od zuba, zubnjača…

Bunika se sastoji od atropina, hiosciamin, alkaloid,  skopolamin. Koristi se drška lista i list koji se bere u maju, junu i julu.

Glušac

GlusacGlušac (lat. juniperus sabina) u narodu poznat kao glušak, gluvi smrič, gluva smreka, smrdevika, sabina, ženska klekovina…

Glušac se sastoji od smole, galna kiselina, etarsko ulje, tanin, šećer, gorka materija. Koristi se list koji se bere u junu, julu i avgustu.