Lobelija

LobelijaLobelija (lat. lobelia inflata) u narodu poznata kao lobelia…

Lobelija se sastoji od lobelidina i lobelina. Koristi se plod, cvijet i list koji se beru od maja do avgusta.

Comments are closed.