Hrast (hrastova kora)

HrastHrast (hrastova kora) (lat. quercus robur – quercus cortex) u narodu poznat kao hrast, hočur, rast, lužnjak, crni dab, dubica, dub, dab, srč, grm, beljik, kitnjak…

Hrast se sastoji od kore u kojoj pronalazimo gorke materije, smolu, pektin, hlorogucinol, tanin, taninsko crvenilo, elagna kiselina, galna kiselina. Koristi se kora sa grana, jako debelih koja se skida od februara do oktobra i plod koji se bere u oktobru i novembru.

Comments are closed.