Medunika

MedunikaMedunika (lat. filipendula ulmaria) u narodu poznata kao osnika, solad, sračica, suručica, svinjurak, buditeljica. končara…

Medunika se sastoji od matilsalicilata, vanilin, etarsko ulje, spirein, fenolni heterozid, flavonoid, tanin, gautelrozid, salicilni heterozid. Koristi se cvijet sa pupom i list koji se beru u junu i julu.

Comments are closed.