Digitalis

DigitalisDigitalis (lat. digitalis lanata) u narodu poznata kao pusikara, pustena, zubačica…

Digitalis se sastoji od saponizida, mineralne soli, tanin, i kiselina u koje ulaze digitalinska, sirćetna, buterna, mravlja, kafena, ferulna. Koristi se list koji se bere u maju, junu i julu.

Comments are closed.