Strižuša

StizusaStrižuša (lat. sisymbrium officinale) u narodu poznata kao strižica, osak, ognjica, vranja nožica…

Strižuša se sastoji od vitamin C, sumporni heterozid. Koristi se samo svježi list sa pupom koji se bere u maju i junu.

Comments are closed.