Zmijska trava

DinjicaZmijska trava (lat. sanguisorba minor) u narodu poznata kao dinjica, dinjuša, lubeničica, lubeniče, finfulija, krvara, oskorušica, žilinjača…

Zmijska trava se sastoji od vitamina C i tanina. Koristi se list koji se bere od marta do maja i korijen koji se vadi od marta do oktobra.

Comments are closed.