Žalfija

ZalfijaŽalfija (lat. salvia officinalis) u narodu poznata kao kaduna, kadulja, kaloper…

Žalfija se sastoji od tanin, etarsko ulje, gorka materija, smolasta materija. Koristi se mlado lišće koje se bere od marta do maja.

Comments are closed.