Živa trava

Živa travaŽiva trava (lat. erodium cicutarium) u narodu još poznata kao teklica, kačnjak, mačak, iglica, čapljina, čapljac…

Živa trava se sastoji od ćilibarske kiseline, gorke materije, amin, pirokatehol. Koristi se list i cvijet za vrijeme cvjetanja koji se bere od maja do jula.

Comments are closed.