Repušnjača

RepušnjačaRepušnjača (lat. erigeron canadensis) u narodu još poznata kao repuština, mala repušnica, hudolijetnica, hudoletnica, uročnik, turan…

Repušnjača se sastoji od etarskog ulja, galna kiselina, tanin. Koristi se cvijet i list koji se beru od maja do jula.

Comments are closed.