Vidova trava

Vidova travaVidova trava (lat. euphrasia officinalis) u narodu još poznata kao vidičak, vidovača, vilovita trava, vidica, vidoka, dragonka, zornica, grižovka, očanica…

Vidova trava se sastoji od etarskog ulja, galotamin, gorka materija, smola, heterozid, aukubozid, plava boja. Koristi se list i cvijet koji se beru od juna do avgusta.

Comments are closed.