Sitnica

SitnicaSitnica (lat. herniaria glabra) u narodu još poznata kao turska trava, trava od kile, sipanica, priputnica, jarica…

Sitnica se sastoji od etarsko ulje, rutozid, kvercitozid, triterpenski saponizid, kumarin. Koristi se cvijet i list koji se beru od juna do avgusta.

Comments are closed.