Velebilje

VelebiljeVelebilje (lat. atropa belladonna) u narodu poznata kao vilinsko bilje, beladona, gorski bun, bun, luda, ludača, pasja jagoda, vilino bilje, veliki bun…

Velebilje se sastoji od gorke materije, atropinovog sulfata, hiosciamina. Koristi se korijen i svježi list koji se bere u maju, junu i julu dok se korijen vadi u septembru i oktobru.

Komentari