Čemerika

CemerikaČemerika (lat. veratrum album) u narodu poznata kao gorska čemerika, bijela čemerika, planinka čemerika, bela čemerika, bijeli kukurjek, kihavac…

Čemerika se sastoji od gorke materije, steroidne alkaloide i alkamina. Koristi se osušeni korijen koji se vadi u septembru i oktobru.

Komentari