Srčenjak

SrcenjakSrčenjak (lat. polygonum bistorta) u narodu poznat kao srčenjača, štavljika, srčanica, kačja trva, trava od srca, račjak, jermen, želučara…

Srčenjak se sastoji od taninskog crvenila, galna kiselina, oksalat, tanin, skrob. Koristi se rizom koji se vadi u matu, aprilu, septembru i oktobru.

Comments are closed.