Matočika

MatocikaMatočika (lat. melittis melissophyllum) u narodu poznata kao matočina, medenika, matičika, matičina, pčelinjak, kobiljača…

Matočika se sastoji od etarskog ulja, gorke materije, kumarin, flavonoid. Koristi se list i cvijet koji se beru od maja do avgusta.

Comments are closed.