Kokotac

KokotacKokotac (lat. melilotus officinalis) u narodu poznat kao konjska djetelina, ždralika, ždraljika, žučka, velika djetelina, nokata trava, noktec, svinduh…

Kokotac se sastoji od sluzi, smola, kumarin, gorka materija, tanin, melilotna kiselina. Koristi se cvijet sa pupom i list koji se beru od juna do septembra.

Comments are closed.