Ljubičica

LjubicicaLjubičica (lat. viola odorata) u narodu poznata kao ljubica, viloeta, viola…

Ljubičica se sastoji od gumu, skrob, sluz, saponizid, holin, gora materija. Koristi se korijen koji se vadi u septembru i oktobru, cvijet i list koji se beru u aprilu, martu i maju.

Comments are closed.