Lišajevica

LišajevicaLišajevica (lat. hieracium pilosella) u narodu još poznata kao trava od lišaja, trava od poljačine, zečja loboda, zlatnik, kosmura, kosmatica, runjika, runjavičina, ovčja brada, slavak, proljetnica, jandrašika…

Lišajevica se sastoji od umbeliferon, sluz, tanin, smola, flavonski derivat, gorka materija. Koristi se korijen koji se vadi od oktobra do marta i list i cvijet koji se skuplja u maju i junu.

Comments are closed.