Konoplje

KonopljeKonoplje (lat. cannabis sativa) u narodu poznat kao konoplja, kudelja, konaplje, konop, kudilja, pitomo konoplje, domaće konoplje, alja, poskon…

Konoplje se sastoji od vitamin K, masno ulje, edestin, bjelančevine, sluz, glicerdin, linoleinska i linolna kiselina. Koristi se zrelo sijeme koje se skuplja u julu i avgustu, rijetko list koji se bere u junu.

Comments are closed.