Kiselica

KiselicaKiselica (lat. rumex crispus) u narodu poznat kao kiseljak, štavolj, štavelj,  konjsko zelje…

Kiselica se sastoji od vitamina C, hlorid, kiseli kalijum oksalat, sol, kartoneid, tanin. Koristi se lišće koje se bere u junu i julu.

Komentari