Crkvina

CrkvinaCrkvina (lat. parietaria officinalis) u narodu još poznata kao vijošnica, mrtva kopriva, drenak…

Crkvina se sastoji od sluzi, sumpor, kalijum – nitrat, kalcijum – okslata. Koristi se pupoljak i cvijet koji se beru od maja do jula.

Comments are closed.