Žednjak

ZednjakŽednjak (lat. sedum acre) u narodu poznat kao ljuti žednjak, kopniče, kopnež, sisača, kukuriščić…

Žednjak se sastoji od organske kiseline, šećera, smole, sluzi, tanina, rutozida, gumu. Koriste se i list i cvijet koji se beru u aprili, maju i junu.

Komentari