Vučja oputa

Vucja oputaVučja oputa (lat. daphne mezereum) u narodu poznat kao vučja lika, likovac, hajdučka oputa…

Vučja oputa se sastoji od dafnina, eskulin, izomer, žuta boja, mezeren, smola. Koristi se osušena kora sa stabla koja se skida u januaru, februaru i martu.

Comments are closed.