Vodena sabljica

Vodena sabljicaVodena sabljica (lat. acorus calamus) u narodu poznat kao iđirot, baban, babji štap, balat, vodeni božur, vodeni mačić, vodeni kmin, vodeni min, vodeni cmin, igirot, ičirot, kalmus, kolmež, komuš, sablja, mirisavi šaš, mirisava trska, temišvarka, široki loček…

Vodena sabljica se sastoji od eteričnog ulja, smole, tanina, skroba, holina, metilamina, pepel, sluz i gume. Koristi se rizom, bere se u septembru, oktobru i novembru.

Komentari