Vilino sito

Vilino sitoVilino sito (lat. carlina acaulis) u narodu još poznat kao kompava, kravljak, kraljevac, protak, pupavac, prosriljavica, beltron, beli trb, bijeli trb, rešetka, sjekavac…

Vilino sito se sastoji od smole, tanin, etarsko ulje, inulin, vosak. Koristi se korijen koji se vadi u septembru i oktobru.

Comments are closed.