Verem trava

Verem travaVerem trava (la. calamintha officinalis) u narodu još poznata kao trava od verema, veremnjača, gorska metlica, marulka…

Verem trava se sastoji od holin, glikozid, gorka materija. tanin, saponin. Koristi se cvijet sa pupom i list koji se beru od maja do jula.

Comments are closed.