Srčanik

SrcanikSrčanik (lat. leonurus cardiaca) u narodu poznata kao srčenica, srčanica, srdačica, srdačac, kopriva od srca, koprivica…

Srčanik se sastoji od tanin, etarsko ulje, leonurin, saponizid. Koristi se list i cvijet koji se beru od maja do jula.

Comments are closed.