Sofora

SoforaSofora (lat. sophora japonica) u narodu još poznata kao japanski bagrem, japanska sopora, japanska bagina…

Sofora se sastoji od flavonske heterozide i ritozida. Koristi se list i pup od cvijeta koji se beru u maju i junu.

Comments are closed.