Sapunjača

SapunjacaSapunjača (lat. saponaria officinalis) u narodu poznata kao sapunica, sapunika, safunica, safunjača, sapun trava, penovac, pjenušavac, penušavac, crvena saponarija, bjelonoga, belonoga…

Sapunjača se sastoji od gumu, saponizid, smola. Koristi se korijen koji se vadi od marta do oktobra i list koji se skuplja u maju i junu dok biljka nije iscvjetala.

Comments are closed.