Šafran

SafranŠafran (lat. crocus sativus) u narodu poznat kao safran, zafran, zavran, cafran, čafran, krok…

Šafran se sastoji od masnog ulja, organska materija, krocin, pikrocin, vosak, etersko ulje. Koriste se samo dijelovi iz tučka koji imaju tri kraka i beru se u junu, julu i avgustu.

Comments are closed.