Rusa

RusaRusa (lat. chelidonium majus) u narodu poznat kao rusavela, rusica, trava od rosopasa, zmijino mlijeko…

Rusa se sastoji od eterskog ulja, smole, lidonin, protopin, organske kiseline, helidonin, heleritrin, sangvinarin. Koristis e samo sviježi sok koji se dobija od lista za vrijeme cvjetanja u aprilu, maju i junu.

Komentari