Resnik

ResnikResnik (lat. eupatorium cannabinum) u narodu još poznat kao razhodluk, rashodnik, konopljika, konopljuša, konjska griva, divljaka, Dušanovo perje, moslovka, moračnik, mala turica, ustuk, grozničica…

Resnik se sastoji od smole, etarsko ulje, kalijum – nitrat, kalijum – oksalat, fosfat, eupatorin, silicijumova kiselina, inulin. Koristi se korijen koji se vadi u septembru i oktobru i list i cvijet za vrijeme cvjetanja koji se beru od maja do jula.

Comments are closed.