Različak

RazlicakRazličak (lat. centaurea cyanus) u narodu još poznat kao modri različak, modrocvijet, modar cvijet, barličak, blavečje, metlica, žitnica, smičec, plavka, ozlobac, anžele, šemišljika…

Različak se sastoji od centaurina, pektina, tanin, cijanin, holin, sluz. Koristi se cvijet koji se bere od juna do avgusta samo kada je suho.

Comments are closed.