Ranilist

RanilistRanilist (lat. veronica officinalis) u narodu poznata kao razgon, verunika, veronika, propinjača, čestoslavica, stravna trava, trava od šljame, dupčac…

Ranilist se sastoji od voska, etarsko ulje, organska kiselina, šećer, saponizid, manitol, tanin, akubozid, salikozid, amigdalozid. Koristi se list sa pupom i cvijet koji se buru u junu, julu i avgustu.

Komentari