Primorski luk

Primorski lukPrimorski luk (lat. scilla maritima) u narodu poznat kao divlja kapula, morska kapula, morska čebulica, pasji luk…

Primorski luk se sastoji od kalcijum oksalta, limunska kiselina, biozid, sluz, holin, sitisterol, sinistrin, scilorozid, manozid. Koristi se samo srž iz glavice koji se bere u maju, junu, julu i avgustu.

Komentari