Podubica

PodubicaPodubica (lat. teucrium chamaedyrs) u narodu poznata kao dubac, dubačac, dupčac, dupčica, mravak, trbušac, stupačac, suhovrh, zubatac…

Podubica se sastoji od tanin, marubin, etarsko ulje, heterozid, saponizid, holin. Koristi se samo list ili list sa pupoljkom i cvijet koji se beru u aprilu, maju i junu.

Comments are closed.