Podbel

PodbelPodbel (lat. tussilago farfara)  u narodu poznat kao spodbel, bjelušina, bjeljuška, jurjovka, lpušćek, konjski lopuh, aprinac…

Podbel se sastoji od galne kiseline, inulin, gorka materija, sluz, fitosterol, flobatanin. Koristi se cvijet i list koji se beru od marta do septembra.

Comments are closed.