Omorika

OmorikaOmorika (lat. picea omorika) u narodu još poznata kao omara, omarika, frenja…

Omorika se sastoji od gorke materije, vitamin C. Koristi se pupoljak koji se bere od februara do aprila.

Comments are closed.