Maslačak

MaslacakMaslačak (lat. taraxacum officinale) u narodu poznat kao maslačnik, mlečić, maslačik, mljekača, mlekača, mličak, mlečac, mlečikac, salatuša, talijasnka salata, radič, puhalo, kostriš, krmeće cvijeće, andraška, loboda, verižnjača…

Maslačak se sastoji od masno ulje, etarsko ulje, masne kiseline, organske kiseline, taraksacin, taraksterol, gume, bjelančevina, holin, matinol, inulin, sluz koje pronalazimo u korijenu dok se list sastoji od smole, sluzi, šećera, inozid, taraksacina. Koristi se korijen koji se vadi u martu, oktobru i novembru i list koji se bere u martu i aprilu.

Comments are closed.