Lincura

LincuraLincura (lat. gentiana lutea) u narodu poznata kao lincjura, sviš, svileš, srčanik, srčenjača, goreč, gencijan, košutina brada, raven…

Lincura se sastoji od šećera, boje, tanina, pektin, genciopikrin, genciomarin, praglikozid. Koristi se korijen i rizom koji se vade u septembru i oktobru.

Comments are closed.