Kičica

KicicaKičica (lat. erythrea centaurium) u narodu poznat kao crvena kičica, cintauer, crno zelje, gorčica, gorka kitica, gorko zelje, ger, grozničavka, drago cvijeće, dupčić, zlatna žuč, zimček, tauženroža, talka, jezernica, svedrc, kinin, kitičica, sunčani cvit…

Kičica se sastoji od gencijanina, genciopikrozid, eritaurozid, eritrocentaurozid. Koristi se cvijet i list koji se beru u maju, junu i julu.

Comments are closed.