Kandilka

KandilkaKandilka (lat. aquilegia vulgaris) u narodu poznata kao zvonce, zvekavac, luica, rospot, trolistnjak, ašibača, grličak, orliček…

Kandilka se sastoji od masnog ulja, vitamina C, cijanogenetski heterozid. Koristi se svježe liće, sjeme ili može i suha biljka ili sok. Najbolje vrijeme sakupljanja je maj, jun i jul.

Komentari