Kaćun

KaćunKaćun (lat. orchis militaris) u narodu još poznat kao kaćunak, kukovec, mošnica…

Kaćun se sastoji od bjelančevine, skob, sluz, šećer, vinska kiselina, celuloza, masne materije. Koristi se lukovica sa korijenom koja se bere u septembru i oktobru.

Comments are closed.