Jorgovan

JorgovanJorgovan (lat. syringa vulgaris) u narodu poznat kao jorgovan…

Jorgovan se sastoji od skroba, tanina, voska, smolem saponzida, saponina. Koristi se cvijet koji se bere u aprilu i maju.

Komentari