Jagorčevina

JagorcevinaJagorčevina (lat. primula veris) u narodu poznata kao jaglika, jagorčika, jagliče, jaglac, jaglica, grmuljica, galčina, svićac, prvi cvijet…

Jagorčevina se sastoji od vitamina C, saponina, saponizid, primverin, primulaverin, karoten. Koristi se cvijet, list koji se beru od aprila do juna i korijen koji se vadi u martu, septembru i oktobru.

Comments are closed.