Efedra

EfedraEfedra (lat. ephedra chinica) u narodu još poznata kao somina, metlina, gulibrada, popova brada, vilina brada…

Efedra se sastoji od tanin, efedrin, alkaloid. Koristi se list i cvijet za vrijeme pupanja, bere se od maja do jula.

Comments are closed.