Divlji peršun

Divlji persinDivlji peršun (lat. conium maculatum) u narodu poznat kao  kukuta, velika kukuta,  boleglav, budika, bucuniš, gucunika, trbulja, trumbeljka…

Divlji peršun se sastoji od koneicina, metil konin, konin, konhidrin, pseudokonhidrin. Koristi se cvijet i list samo za vrijeme cvjetanja ili zeleni plod koji se beru u junu, julu i avgustu.

Komentari