Čubar

ČubarČubar (lat. satureja hortensis)  u narodu još poznat kao čubrika, čuber, čupar, čober, kubar, osogriz, capr, jaber, serženak, serenak…

Čubar se sastoji od terpena, cimen, tanin, karvakrol, etrasko ulje. Koristi se nadzemni dio biljke dok cvijeta koji se bere u maju i junu.

Comments are closed.